БългарскиТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

  • 25/10/2017 11:53
  • |
  • 0 коментара
ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ :

“ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ДМА - ЛИНИЯ ЗА ГРАНУЛИРАНЕ НА ПЛАСТМАСА И  ПРЕДВАРИТЕЛНА МЕЛНИЦА”   В РАМКИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ № BG16RFOP002-3.001-0546 “ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В "ПЛАСТ КОЛЕКТ" ООД“, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ.Връзка с нас

   Tel: +359 876 100 669

   Tel: +359 878 218 034

   Fax: +359878 218 032

 plastcollect@plastcollect.eu

 elena.djevreva@plastcollect.eu

 

Последвайте ни

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin