БългарскиAUTOMOTIVE
ELECTRICAL DEVICES
PAINTS&PLASTERS
WINDOWS SYSTEMS
CABLES

Калциев Карбонат

 

Калциевия карбонат е екологичен минерал, добиващ се от природата с употреба като основна суровина в пластмасовия и лаково-бояджийския сектор.

Предлаганите от нас Карбонати за производството на пластмасови изделия са с аморфна структура и по-голяма мекота - предпоставки за висока степен на хомогенизация и ниско ниво на абразивност.

Карбонатите за лаково-бояджийския сектор се характеризират с кристална структура и изключителна белота, осигурявайки високо качество на готовия продукт.

Полимери

Полимерите се срещат във всички области на техниката и бита и притежават предварително зададени свойства, които естествените материали не проявяват. Свойствата на полимерите се определят от структурата им влияеща на параметрите като якост, твърдост, еластичност,вискозитет, издръжливост и други.

Пластмасовите суровини предлагани от нас са производство на водещи компании и по приложение обхващат целия индустриален сектор.

Рециклирани пластмаси

Рециклирането представлява преработване на отпадъци в суровини, годни за последваща употреба в различни производства, чрез процес на механично или химично преобразуване на отпадъците.

Процесът на рециклиране допринася за спестяване на необработените суровини  и намаляване на количествата отпадъци, замърсяващи околната среда. Технологиите за рециклиране са важни както в екологичен, така и във финансов аспект.

Нашето устойчиво развитие за един по-добър свят

През последните десетилетия се извършва глобална трансформация в развитието на нашата цивилизация. Тя е свързана с утвърждаването на нов модел, дефиниран като устойчиво и балансирано развитие. Целта ни е да променим отношението и действията на всеки от нас като човек и част от обществото към средата, в която живеем. Устойчивото развитие е научно обоснован и международно регламентиран начин да усвояваме природните ресурси на глобално, регионално и локално равнище. Целта на устойчивото развитие е да удовлетвори потребностите на човешката цивилизация като същевременно се запазва естественият баланс в околната среда и възможността за задоволяване на потребностите на бъдещите ни поколения.   

 Устойчивото развитие обединява две основни цели:

- постигане на икономическо развитие, осигуряващо нарастващ жизнен стандарт

- опазване на природното богатство и подобряване качеството на околната среда.

Това можем да реализираме чрез формиране и привеждане в действие на нова ценностна система, на нови модели на мислене и поведение на обществото и човека спрямо природата, в която живеем.


 


Връзка с нас

   Tel: +359 876 100 669

   Tel: +359 878 218 034

   Fax: +359878 218 032

 plastcollect@plastcollect.eu

 elena.djevreva@plastcollect.eu

 

Последвайте ни

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin